Tepelná izolace
2 min

ZATEPLENÍ PODKROVÍ U NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCÍ

Nejčastějším důvodem pro zateplení šikmé střechy bývá využití podkroví k obývání. Tento fakt vedl již v minulosti k řadě rekonstrukcí starých podkroví, a v dnešní době se takto využívá podkroví  již prakticky v každé novostavbě. V souvislosti s tím se také snažíme najít nejlepší způsob, jak snížit náklady na vytápění těchto prostor na minimum. Před vlastní realizací je velmi důležitý správný návrh střešní konstrukce.

ZATEPLENÍ PODKROVÍ U NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCÍ - ISOVER

Nejlepší variantou je detailní rozpracování návrhu přímo v projektové dokumentaci. To  často vyjasní i celou řadu detailů, které by jinak mohly v budoucnu způsobit složitější problémy k řešení přímo na stavbě.

Jakou zvolit tloušťku materiálu?

Zásadní otázkou, na kterou téměř všichni investoři hledají při plánování stavby či rekonstrukce odpověď, je ideální tloušťka a druh použité tepelné izolace. V závislosti na použitém materiálu jsou v dnešní době optimální tloušťky tepelné izolace do šikmé střechy na úrovni 300 mm. Někteří investoři ale raději sáhnou po tloušťkách ještě vyšších.

Důvodů může být více. Buď se v projektu počítá s méně kvalitním izolačním materiálem, nebo naopak se jedná o tzv. pasivní stavbu, kde se tloušťky izolace v šikmé střeše často blíží i k 500 mm. V některých případech se vyšší tloušťkou tepelné izolace také kompenzují tepelné mosty vzniklé vlivem konstrukce krovu (nejčastěji vlivem rokví).

ZATEPLENÍ PODKROVÍ U NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCÍ - ISOVER
ZATEPLENÍ PODKROVÍ U NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCÍ - ISOVER
ZATEPLENÍ PODKROVÍ U NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCÍ - ISOVER
ZATEPLENÍ PODKROVÍ U NOVOSTAVEB A REKONSTRUKCÍ - ISOVER