Výhody dřevostaveb

Dřevostavby začínají být v České republice stále více populární.
V tomto článku naleznete 5 výhod dřevostaveb, které zapříčiňují stále rostoucí poptávku.

Dřevostavba

Nízké náklady na výstavbu a provoz

Průměrná cena dřevostavby v roce 2017 byla dle ČSÚ 5 925 Kč/m3, zděné stavby 6 269 Kč/m3 a plošné monolitické stavby 8 537 Kč/m3.

Rychlost výstavby

Stavbu je možné prefabrikovat a stavět modulárně. Hrubá stavba tak může na založených základech vyrůst i v řádech několika dnů. Při stavbě nemusejí být použity žádné mokré procesy, což vede k vysoké efektivitě práce. Dřevostavbu tak lze užívat mnohem dříve než zděné budovy.

Vynikající tepelně-technické vlastnosti a úspora energie na vytápění

Dřevostavby jsou ideální pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Materiály použité na jejich výstavbu zaručí nejnižší součinitel prostupu tepla, při zachování subtilního vzhledu stěn.

 

Vynikající akustické (protihlukové) parametry

Použité materiály, jako jsou minerální izolace nebo sádrokartonové desky, mají velmi vysokou vzduchovou neprůzvučnost, tedy propustí minimum hluku zvenku i mezi místnostmi, kvalitním řešením lze dosáhnout i přes 60 dB.

Ekologicky šetrná technologie výroby a provádění stavby

Dřevo je přírodním materiálem a jako jediný stavební materiál má pasivní bilanci CO2.

Nižší hmotnost konstrukčních prvků dřevostavby se příznivě projeví v dopravě a následně v poklesu škodlivých emisí a spotřebě energie.

Na 100 m2 zděné stěny tloušťky 440 mm je zapotřebí 33 tun cihelných bloků. Oproti tomu u dřevostavby jsou to jen 4 tuny dřevěných a ostatních materiálů v souvrství panelu.