isover_role_izolace

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Filter your result Reset Apply filters
Filter
10 results

Jak na zateplení stavebnicového systému komínů?

U stavebnicových systémů je izolace komínů dodávána přímo výrobcem. Podle ČSN 724201 čl. 6.3.3. je pro tepelněizolační vrstvy vícevrstvých komínů předepsaná min. objemová hmotnost izolace 90 kg/m3. Tento požadavek...

Zobrazit více

Jak na vnější dodatečnou izolaci komínů?

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní desky z minerálních vláken ISOVER TF Profi nebo...

Zobrazit více

Máte pro Vaše výrobky dokumenty EPD?

Environmentální produktová deklarace výrobků je dostupná u celé řady výrobků Isover.
Tyto dokumenty jsou nezávisle ověřeny a jsou dostupné na...

Zobrazit více

Čím zateplit komín?

U komínových těles doporučujeme používat minerální izolaci a to buď ISOVER TF Profi či ISOVER NF 333. Obě tyto izolace lze aplikovat až do povrchových teplot na komínovém tělese do...

Zobrazit více

Lze umístit izolaci z minerální vlny, která má jednostranný hliníkový polep, na sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky?

U potrubí, u kterého je povrchová teplota nižší, než je teplota rosného bodu okolního vzduchu, může nastat riziko kondenzace vodní páry obsažené ve vzduchu. Vlhkost se přenáší...

Zobrazit více

Jakou navrhnout tloušťku izolace pro zabránění zamrznutí potrubí?

Pokud je nebezpečí, že teplota vody ve vodovodních potrubích klesne pod 0 °C, je nutné zajistit prevenci proti zamrznutí. Krátkodobě může zamrznutí zabránit izolace potrubí. Samotná izolace však...

Zobrazit více

Jakou tloušťku izolace mám použít pro zateplení komína?

Tloušťka izolační vrstvy musí být taková, aby v komínovém průduchu se suchým provozem nedocházelo ke kondenzaci spalin a aby u komínů s mokrým provozem...

Zobrazit více

Narazil jsem na problém s dostupností technických izolací v běžných stavebninách. Kde se dají izolace pro TZB aplikace pořídit?

Technické izolace nejsnadněji zakoupíte ve specializovaných odborných velkoobchodech Darte, Izomat...

Zobrazit více

Sháním materiál, který má bod tání vyšší než 1000 °C. Vyrábíte takový izolační materiál?

Je všeobecně známo, že u výrobků z kamenné vlny je bod tání vyšší než 1000 °C, obvykle v rozmezí 1200 – 1400 °C. Ale nejedná se o klasický bod tání, jak jej známe u jiných látek...

Zobrazit více

Co způsobuje zápach, který se objevuje při provozu akumulačních kamen v prvních týdnech po spuštění? Je tento zápach zdravotně nezávadný?

Soudržnost jednotlivých vláken u izolačních výrobků (desek, rohoží, pouzder, atd.) zajišťuje přítomnost malého množství organických pojiv. U minerální vlny může v oblastech, kde je teplota vyšší než 150 °C začít docházet k...

Zobrazit více