Technické a průmyslové izolace

Snižování energetické náročnosti stavebních objektů jako celku nespočívá pouze v omezování tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi budov, ale také ve snižování tepelných ztrát technických zařízení budov. K tomu by vám měla napomoci široká nabídka technických izolací pro aplikaci v průmyslu.

Stáhněte si IsoCal® - výpočtový program pro návrh technických izolací - izolace potrubí, vzduchovodů, zásobníků, turbín, kotlů, pecí, apod.

SAINT-GOBAIN