Dotazy k zateplování fasády

Jaký zvolit nejvhodnější materiál a jakou jeho tloušťku?

Obecně se dá říci, že každý výrobek je unikátní a svým způsobem výjimečný. V našem katalogu v sekci Produktový katalog - Dokumenty ke stažení - Katalogy a prospekty naleznete na str. 55 pro stavební a 56 pro technické izolace tabulku vhodnosti použití a tedy i možných výrobků ke každé aplikaci. Doporučené tloušťky pak na str. 62 (standardně vyhovuje tloušťka cca 160 mm).

Jak řešit připevnění desek k fasádě (lepení, počet hmoždinek)?

Kontaktní materiály Isover TF a Isover NF 333 se vždy lepí k fasádě pomocí lepidla. Isover TF se lepí na buchty a po obvodě rámečkem, Isover NF 333 pak celoplošně. Nutnost použití a případný počet hmoždinek udává výrobce systému, např. systém Weber-Terranova, standardně se pohybují v počtu 6-8 ks∙m-2 s průměrem talířku min. 60 mm u materiálu Isover TF a v počtu 1 ks/desku NF 333 s průměrem talířku min. 140 mm. U větraných fasád se minerální izolace připevňuje jen mechanicky pomocí hmoždinek či trnů. Počet hmoždinek je dle typu materiálu 4-6 ks∙m-2.

Co je lepší, polystyren či minerální izolace?

Na tuto otázku se jednoznačně odpovědět nedá, ve prospěch EPS (expandovaného polystyrenu) hraje roli především cena, ve prospěch minerální izolace její požární odolnost a nízký difúzní odpor. U vyšších staveb je pak nutné z hlediska požární bezpečnosti používat výhradně nehořlavé materiály to jest minerální izolace.

Lze na izolaci dávat obklad a případně čím ho lepit?

Na minerální izolace lze obklad aplikovat podobně jako na jiné materiály. Z důvodu lepší pevnosti je však vhodnější zvolit materiál Isover NF 333. K lepení doporučujeme používat jen certifikované a systémové řešení, například od společnosti Weber-Terranova.

Musí se na větranou fasádu používat pojistná hydroizolace?

Pojistné hydroizolace přispívají ke správné funkci větrané fasády, nicméně i když jejich aplikaci doporučujeme, jejich použití, až na zvláštní případy, nutné není.

Jaké jsou nevhodnější materiály do sendvičů či dřevostaveb?

Pro konstrukce dřevostaveb se používá materiál Isover UNI či jeho pevnější verze Isover FASSIL.

Co je hydrofobizace a jak se pozná či projeví?

Hydrofobizace je vodoodpudivá vlastnost minerálních izolací. Způsobuje odpudivost vody a minimalizuje možnost zatečení vody do minerální izolace. Při kontaktu kapalné vody s povrchem se povrch jeví jakoby mastný a voda po něm odtéká pryč.

Jak pomáhá izolace z hlediska akustiky?

U kontaktních fasád je vliv minerální izolace na akustiku minimální. U větraných fasád záleží především na řešení vrchního pláště, kde jeho vhodným řešením lze akustiku větrané fasády vylepšit.

Jakou lze použít maximální tloušťku izolace na fasádu?

Větrané ani kontaktní fasády nemají stanovenou horní hranici tloušťky minerální izolace. Bohužel mechanické kotvy mají v současné době maximální délky cca 400 mm, proto i když zohledníme zapuštění kotev a použití zátek na eliminaci tepelných mostů je hranice 400 mm limitní i pro tloušťku minerální izolace na fasádě.

Lze klást více vrstev minerální izolace na sebe?

Ano toto řešení je i nutné v případě aplikace tloušťky izolace nad maximálními výrobními rozměry.

SAINT-GOBAIN